Novosti

Ugovor o pripajanju NS PHARM DOO Novi Sad i PROTON SYSTEM DOO Beograd

На основу одредаба члана 490. став 1. тачка 1), а у вези са чланом 491. и 495. Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС'' бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014 – др. закон) (даље: “Закон”) и на основу одредаба својих оснивачких аката, привредна друштва:

 

1. NS PHARM DOO Novi Sad са седиштем у Новом Саду, ул. Ђорђа Зличића бр. 12, МБ: 08656886, ПИБ: 100237685 (даље: “Друштво преносилац”), које заступа директор Предраг Московљевић,

и

 

2. Privredno društvo za trgovinu, posredovanje, export-import PROTON SYSTEM DOO Beograd са седиштем у Београду, ул. Вилине воде бб, МБ:17234498, ПИБ: 00256884(даље:“Друштво стицалац”), које заступа директо Предраг Московљевић (у даљем тексту Друштво преносилац и Друштво стицалац заједно означени као: “Уговорне стране”),

 

у Београду, __.__.2017. године, заједно и сагласно потписују следећи:

 

УГОВОР О ПРИПАЈАЊУ

PROMO CENTAR

Kliknite na sliku ispod:

ONLINE TREBOVANJE

 

Poštovani,

Sa namerom da nastavimo kontinuirano unapređenje našeg poslovanja i podizanje kvaliteta usluga ka našim partnerima na viši nivo, obaveštavamo Vas da od 10.10.2016. godine Vaše porudžbine možete realizovati i elektronskim putem u okviru našeg online servisa.

Pristup online trebovanju ćete imati 24h dnevno, kao i informacije o dostupnosti artikala, njihovoj ceni i pripadajućem cassa scontu za svaki artikal. Razvoz će se vršiti po ustaljenom rasporedu linija.

Za sve dodatne informacije i aktiviranje usluge online trebovanja, možete se obratiti Vašem komercijalnom saradniku ili na sledeće kontakte:

E-mail: komercijala@nspharm.com          

Tel. 021/442-950, 021/4724-956

Uputstvo možete otvoriti klikom na link UPUTSTVO.